Szakacsi.hu

Történelme

Szakácsi nevét 1300-ban említették először az oklevelek Zakachy néven. Jelentése: szakácsé. Királyi szolgálónépek, szakácsok lakhattak itt egykor, erről kaphatta a nevét. A község területén bronzkori tárgyak kerültek felszínre, amely bizonyítja, hogy már abban a korban is lakott hely volt. Írásos adatok először a XIV. században jelentek meg a faluról. Mint sok más község, ez is nevet adott birtokos családjának: a Szakácsiaknak. Birtokosai között évszázadokon át felbukkantak Szakácsi előnevű családok. A XV. században a Szakácsi Tokos családról történik említés. A XVI. században a Rákócziak is tulajdonosai a falunak. Mivel a Rákócziak felsővadászi uradalmához tartozott, a XVII. század első negyedében Szakácsi hivatalosan Abaúj megye része volt. Aztán ismét Borsod megyei község, és a XVIII. században Fáy vagyon. De birtokos volt gróf Vay Ábrahám, Ragályi János és Orosz István is. Első ízben Eger ostromakor, majd 1554-ben ismét a török kirabolta a falut, lakosai elmenekültek. Amiért a lakosok nem fizettek adót, a török haragjában teljesen elpusztította azt. A település újjáépülése csak a törökök kiűzése után kezdődött meg. A reformáció éppen ezért csak a XVII. században terjedt el. Temploma is azután épülhetett. 1945 után Bán Imre középbirtokát osztották fel.